Clio/Thalia/Symbol (02-) Sparnas (kairė)

 23,00

Renault Clio (2001-), Thalia/Symbol (2002- 2008) Sparnas, kairės (vairuotojo) pusės.